UDSAT til 11. august 2021 pga. forsamlingsforbudet.

 Ordinær generalforsamling i
 HVIDOVRE KUNSTFORENING
 Mandag 22. marts 2021 KL. 19.00
 I Bibliotekscaféen
 
 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse
 5. Forslag til budget for 2022 til vedtagelse
 6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
 7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings logo
 8. Valg af bestyrelse for 2 år
 9. Indkomne forslag
 10. Fastsættelse af kontingent 2022
 11. Evt.
 Punkt 6: Bestyrelsens forslag til en ændring af paragraf 4 i Hvidovre Kunstforenings vedtægter.
 Nuværende tekst:
 § 4
 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 Ændring:
 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
 Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
 §7 3. afsnit
 
 Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år.
 
 Efter samme turnus vælges 1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
 
 Ændringsforslag:
 
 Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år .
 
 Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer
 
 §6 2.afsnit :
 Ægtefæller/samboende par deltager således med ét nummer for hver ægtefælle.
 
 Ændringsforslag:
 
 Alle medlemmer deltager med et lod.
 
 Punkt 7:
 Bestyrelsens forslag til en ændring af Hvidovre Kunstforenings logo. Der vil en projektor som viser det gamle og det nye logo. Medlemmerne skal stemme om forslaget.
 Punkt 8:
 
 På valg er: Susanne Baumann (Ønsker genvalg)
 Lene Andersen (Ønsker genvalg)
 Lisbet Kock (Er udtrådt af foreningen efter eget ønske)Indkaldelse og Dagsorden til Generalforsamling 2020   Ordinær generalforsamling i HVIDOVRE KUNSTFORENING TIRSDAG DEN 11. AUGUST 2020 KL. 18.45 I Bibliotekscafeen   Dagsorden: 1.  Valg af dirigent 2.  Valg af stemmetællere 3.  Bestyrelsens beretning 4.  Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2019 til godkendelse 5.  Forslag til budget for 2021 til vedtagelse 6.  Valg af bestyrelse for 2 år På valg er: Anne Lise Gøthche (ønsker ikke genvalg)                 Eva Bertelsen (ønsker ikke genvalg)                 Jonna Finderup (ønsker ikke genvalg)   Hanne Walther, Hanne Sarup, Susanne Baumann og Anne-Lise Reinholm er ikke på valg, men ønsker ikke at fortsætte. 1.  Indkomne forslag 2.  Valg af revisor for 2 år (Lise Rask) 3. Valg af revisorsuppleant for 2 år (Lone Thomsen) 4. Fastsættelse af kontingent 2021 5. Eventuelt   Forslag Bestyrelsen foreslår, at Hvidovre Kunstforening nedlægges, hvis der ikke kan dannes en hel ny bestyrelse. Det skal ske ved en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.        Hvidovre den 13. juli 2020 Bestyrelsen