26-Februar-2021 

Nyt fra Bestyrelsen
 
Kære medlemmer i Hvidovre Kunstforening.
 
Med den nye udmelding fra Regeringen må vi udsætte vores generalforsamling til den 28. april, hvor vi også har fernisering på udstillingen med Erik K. Christensen.
 
Fra den 8 – 14 marts vil foreningens hjemmeside blive taget af nettet pga. at vi skifter udbyder.
Hele hjemmesiden skal laves om, da vi går fra 123 hjemmeside til WordPress’s store univers af muligheder.
Det vil tage det meste af en uge, at overføre alle data og billeder fra den gamle til den nye.
Bestyrelsen håber med den nye hjemmeside, at få en mere overskuelig og flottere portal til vores kunstforening.
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen 

22-Februar-2021
 Kære medlem i Hvidovre Kunstforening
 Efter vores vedtægter skal der afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned i indeværende år. I 2020 blev generalforsamlingen først afholdt i august måned på grund af Corona restriktioner. Bestyrelsen er optimister og indkalder hermed til generalforsamling d. 22.03.2021 kl. 19:00 i Bibliotekscaféen. Det beror selvfølgelig på, om forsamlingsforbudet ændres til at man må mødes flere end 5 personer, såfremt det ikke sker, bliver vi, i lighed med sidste år, nød til at udskyde generalforsamlingen til senere på året.
 Jeg håber meget at vi snart kan åbne op for vores medlemsmøder, jeg tror at alle trænger til at få nogle gode kunstoplevelser, og ja, bare at mødes og kunne være sammen og få et socialt liv igen, det er trods alt det vi mennesker har det bedst med.
 På bestyrelsens vegne
 Bente Gammelgaard
 Formand
 
 
 Ordinær generalforsamling i
 HVIDOVRE KUNSTFORENING
 Mandag 22. marts 2021 KL. 19.00
 I Bibliotekscaféen
 
 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse
 5. Forslag til budget for 2022 til vedtagelse
 6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter
 7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings logo
 8. Valg af bestyrelse for 2 år
 9. Indkomne forslag
 10. Fastsættelse af kontingent 2022
 11. Evt.
 
 
 
 
 
 
 Punkt 6: Bestyrelsens forslag til en ændring af paragraf 4 i Hvidovre Kunstforenings vedtægter.
 Nuværende tekst:
 § 4
 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
 Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 Ændring:
 Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.
 Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere.
 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 
 §7 3. afsnit
 
 Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år.
 
 Efter samme turnus vælges 1 bestyrelsessuppleant og 2 revisorer.
 
 Ændringsforslag:
 
 Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år .
 
 Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer
 
 §6 2.afsnit :
 Ægtefæller/samboende par deltager således med ét nummer for hver ægtefælle.
 
 Ændringsforslag:
 
 Alle medlemmer deltager med et lod.
 
 Punkt 7:
 Bestyrelsens forslag til en ændring af Hvidovre Kunstforenings logo. Der vil en projektor som viser det gamle og det nye logo. Medlemmerne skal stemme om forslaget.
 Punkt 8:
 
 På valg er: Susanne Baumann (Ønsker genvalg)
 Lene Andersen (Ønsker genvalg)
 Lisbet Kock (Er udtrådt af foreningen efter eget ønske)
 
05-Januar-2021
 
Aflysning af medlemsmøde

 Kære medlemmer.
 
Endnu engang godt nytår.

Vi må desværre aflyse næste medlemsmøde med Erik K. Christensen som udstiller pga. de voldsomme restriktioner Regeringen har indført dagsdato. Når muligheden for at afholde nye medlemsmøder kommer der besked herom. Vi prøver at lave en ny plan for resten af 2021 så snart der gives grønt lys for dette.
 Vi har fået en ny mulighed for at betale kontingent til Hvidovre kunstforening via MobilePay: 702801. Selvfølgelig kan kontingentet stadig indbetales via vores Bankkonto.
 
 Vi håber at i holder jer raske og fri for virus, så vi igen kan ses.
 
 På bestyrelses vegne
 Bente Gammelgaard 


Medlemmernes udstilling AFLYST
Kære Medlemmer.
Covid-19Testcenteret åbnede i dag kl. 10 i Kometen. Det gør, at biblioteket har aflyst vores udstillingen og fernisering. Det er utroligt ærgerligt, at vi må aflyse denne begivenhed. 
Vi tager det op i det nye år og ønsker alle medlemmer en god jul og godt nytår.

Med venlig hilsen
Bente Gammelgaard
Formand Hvidovre Kunstforening