Hvidovre Kunstforenings bestyrelse

Formand: Bjarne Agerlin

KassererLene Andersen / Lena Truesen

Website: Lene Andersen

Facebook og Instagram: Gitte Lykke Christensen

Marianne Lau Munk 

Birgitte Meitoft

Suppleant: Sanne Hardvendel

Har du spørgsmål til bestyrelsen, så kan vi kontaktes på mail:

Info@hvidovre-kunstforening.dk