Hvidovre Kunst forening

Formand:

Bjarne Agerlin, tlf 20403929

Kasserer og Bladredaktør:

Lene Andersen, tlf 50309120

Hjemmeside og Facebook:

Lene Andersen

Gitte Lykke Christensen

Menige medlemmer:

Annette Hübbe Lassen

Birgitte Meitoft

Lene Truesen

Marianne Kou

Marianne Lau Munk

Ruth Hille

Suppleant:

Sanne Hardvendel

Har du spørgsmål til bestyrelsen, så kan vi kontaktes på mail:

Info@hvidovre-kunstforening.dk