Generalforsamling

Ordinær indkaldelse til den årlige generalforsamling.

Ordinær generalforsamling i HVIDOVRE KUNSTFORENING

Onsdag 11.august 2021 KL. 19.00 I Bibliotekscaféen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2020 til godkendelse

5. Forslag til budget for 2022 til vedtagelse

6. Forslag til ændring af foreningens vedtægter

7. Bestyrelsens forslag til ændring af Hvidovre Kunstforenings logo

8. Valg af bestyrelse for 2 år

9. Indkomne forslag

10. Fastsættelse af kontingent 2022

11. Evt.

Punkt 6:

Bestyrelsens forslag til en ændring af paragraf 4 i Hvidovre Kunstforenings vedtægter.

Nuværende tekst:

§ 4 Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Ændringsforslag: Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Ved valg til bestyrelsen tages hensyn til en rimelig repræsentation af udøvende kunstnere. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§7 3. afsnit Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 4 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Efter samme turnus vælges 1 suppleant og 2 revisorer. Ændringsforslag: Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen, dog således at 3 henholdsvis 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg hver år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år . Efter samme turnus vælges bestyrelsessuppleanterne og 2 revisorer

§6 2.afsnit : Ægtefæller/samboende par deltager således med ét nummer for hver ægtefælle. Ændringsforslag: Alle medlemmer deltager med et lod.

Punkt 7: Bestyrelsens forslag til en ændring af Hvidovre Kunstforenings logo. Der vil en projektor som viser det gamle og det nye logo. Medlemmerne skal stemme om forslaget.


Punkt 8:

På valg er:

Susanne Baumann (Ønsker ikke genvalg)

Lene Andersen (Ønsker genvalg)

Lisbet Kock (Er udtrådt af foreningen efter eget ønske)

Download indkaldelsen her i pdf-format

Tidligere indkaldelser og dagsorden

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020